Impressum


Information enligt §5 TMG

Jan Bunk
Allgäustr. 19
87493 Lauben
Tyskland

team@.................... [email protected]responsebrain.com

+49 15678 0X0X0X0X0X0X0X0420089

Kontakta mig helst via e-post, eftersom jag ofta har dålig mottagning och kanske inte kan ta emot ditt samtal. Om du hellre vill prata i telefon kan du också skicka mig ditt nummer via e-post så ringer jag upp dig.

Lösning av tvister inom EU

Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för att lösa disputer online: https://ec.europa.eu/consumers/odr Du hittar vår e-postadress ovan.

Vi är inte villiga eller skyldiga till att delta i tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7 punkt 1 TMG. av allmänna lagar. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga till att att övervaka överförd eller lagrad extern information eller, under vissa omständigheter, att undersöka om det handlar om olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagar förblir opåverkade av detta. Eventuellt ansvar i detta avseende gäller dock endast från och med den tidpunkt då kännedom om en konkret lagöverträdelse är möjlig. Så fort vi får kännedom om detta, tar vi bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet i länkade sidor. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte igenkännbara vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimlig utan konkreta indikationer på att en överträdelse av rättigheter. Så snart sådana lagöverträdelser blir kända tas länkarna omedelbart bort.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer är föremål för den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och varje form av användning utanför den officiella upphovsrättens gränser kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av dessa sidor är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är identifierat som sådant. Om du ändå skulle märka en upphovsrättsintrång, ber vi om en lämplig hänvisning. Så snart vi får kännedom om eventuella överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.